STRUČNI PRIJEVODI (HR>HU, HU>HR)

Rješenja Općinskog suda u Budimpešti o ekstradiciji HU>HR

Poslovna korespondencija (5.000 riječi) HR>HU

Monitoring hrvatske štampe (50 str.) HR-HU

Sudske presude (53 str.) HR>HU

Poglavlje Zakona o doprinosima (20 str.) HR>HU

Idejni projekt pretraživanja i razminiranja (63 str.) HR>HU

Rudarski zakonik i Prijedlog Rudarskog zakonika (63 str.) HR>HU

Građevinska dozvola za MOL-INA (15 str.) HR>HU

Stručno mišljenje o nekretnini (9 str.) HR>HU

Bilance (30 str.) HU>HR

Ugovor o izdavanju devizne garancije (19 str.) HR>HU

Revizorski izvještaj (20 str.) HR>HU

Bilten Porezne uprave Republike Mađarske (36 str.) HU>HR

Izvješće Državnog zavoda za privatizaciju o privatizaciji u Republici Mađarskoj (18 str.) HU>HR

Sudska rješenja (40 str.) HR>HU

Izvješće o obdukciji (8 str.) HR>HU

Policijski zapisnici, potvrde (45 str.) HR>HU