Poštovani, dobrodošli na moje web stranice!

O SEBI

Zovem se Klara Potoczki, živim u Budimpešti i izvorni sam govornik mađarskog jezika. Diplomirala sam 1980. godine na Filozofskom fakultetu u Budimpešti (Odsjek za mađarski jezik i književnost i Odsjek za južnoslavenske jezike i književnosti). Prevodilaštvom se bavim više od 40 godina. Prevodim stručne, znanstvene i književne tekstove sa hrvatskog, srpskog, slovenskog i makedonskog jezika na mađarski (i obratno). Surađujem sa brojnim prevoditeljskim agencijama u Mađarskoj, Hrvatskoj, Sloveniji, Srbiji i Zapadnoj Europi, a među mojim klijentima su i tvrtke, državne institucije i građani.

 

PODRUČJA PREVOĐENJA:

 • Pravo (ugovori svih vrsta, sudska rješenja, presude, optužnice, zakoni i drugi propisi, javnobilježnički akti, izvodi iz sudskog registra, korespondencija s državnim tijelima, tužbe, podnesci i korespondencija u sudskim postupcima svih vrsta, svjedodžbe, diplome, certifikati, ovlaštenja)
 • Ekonomija i financije (natječajna dokumentacija, poslovna korespondencija, uvozno/izvozna dokumentacija, financijski izvještaji – bilance, računi dobiti i gubitka, statistički izvještaji poduzetnika)
 • Tehnika (certifikati proizvođača, upute za uporabu, sigurnosno tehnički listovi, certifikati o ispitivanju i analizi, tehničke specifikacije, priručnici, građevinske dozvole, troškovnici za građevinske radove, specifikacije, katalozi)
 • Medicina, farmacija (liječnički nalazi, medicinske dokumentacije, klinička ispitivanja: upute za ispitanike i informirani pristanci, upute o lijeku i sažeci opisa svojstava lijeka, znanstveni radovi, katalozi medicinske opreme, priručnici i upute za rukovanje)
 • Policija (policijski izvještaji, zapisnici, potvrde)
 • Osiguranje (osiguravajuće police, zapisnici o prometnoj nezgodi, odštetni zahtjevi)
 • Turizam (prospekti, letci, internetske stranice)
 • Marketing (lokalizacija internetskih stranica, brošure, promidžbeni materijali, prezentacije)
 • Književni, umjetnički, znanstveni tekstovi, kritike

 

CJENIK

Cijena prijevoda se obračunava na temelju broja kartica u originalnom tekstu.

              hrvatski >mađarski: 15-17 EUR / kartica (1500 znakova bez razmaka)

              mađarski>hrvatski: 20-22 EUR / kartica

 • Najmanja obračunska jedinica je 1 kartica.
 • Na cijene se ne obračunava PDV.
 • Plaćanje se vrši po predračunu bankovnom doznakom ili preko PayPala

https://www.paypal-registracija.co.cc/  (Paypal je kompanija koja omogućuje da se novčane transakcije obavljaju u potpunosti preko interenta.)

 • Isporuka prijevoda i konačnog računa je po primitku uplate elektronskom poštom ili običnom poštom
 • Za stalne naručitelje moguć je dogovor o odloženoj isplati.
 • Pri narudžbi navedite sljedeće podatke za račun: ime i prezime (naziv tvrtke), naslov, kontaktni podaci, željeni rok isporuke prijevoda.

 

SVJEDOČANSTVA

 • Certifikat o znanju slovenskog jezika, razina C1 (2010, Ljubljana)                  
 • Svjedočanstvo o položenom ispitu za sudskog tumača za makedonski jezik.(2002)
 • Svjedočanstvo o položenom ispitu za sudskog tumača za srpski jezik (2001)
 • Svjedočanstvo o položenom ispitu za stručnog prevoditelja za srpski jezik (2001)
 • Diploma na Filozofskom fakultetu u Budimpešti iz mađarskog jezika i književnosti i srpsko-hrvatskog jezika i književnosti (1980)