Pozdravljeni na moji spletni strani!

Predstavitev

Sem strokovna in književna prevajalka, materna govorka madžarščine z 43-letnimi prevajalskimi izkušnjami. Živim v Budimpešti in kot samostojna podjetnica prevajam strokovna, znanstvena in književna besedila iz slovenščine, srbščine, hrvaščine in makedonščine v madžarščino (in obratno). Moje prevode iz madžarščine v slovenščino lektorira poklicni slovenski lektor. V Sloveniji sodelujem z 12 prevajalskimi agencijami, na Madžarskem pa so med mojimi naročniki podjetja, državne ustanove, fizične osebe in približno 40 prevajalskih agencij.

 

Področja prevajanja:

 • Pravo (pogodbe, sklepi sodišč, sodbe, zakoni in drugi predpisi, notarske listine, izpiski iz sodnega registra, vabila za obravnavo)
 • Gospodarstvo (javni razpisi in razpisna dokumentacija, poslovna korespondenca, dokumenti za izvoz/uvoz blaga in storitev)
 • Finance (letne bilance, izkazi poslovnega izida)
 • Tehnika (priročniki in tehnična navodila, navodila za uporabo, varnostni listi, navodila za primer nezgode pri prevozu nevarne snovi, gradbeni načrti, tehnična dokumentacija)
 • Marketing (turistične zloženke, spletne strani, promocijsko gradivo, oglaševanje, reklamno gradivo)
 • Zavarovanje (škodni spisi zavarovalnice, poročilo zavarovalnice o škodnem dogodku, zdravniško potrdilo, obvestilo kliničnega centra)
 • Policija (potrdilo o poškodbi vozila, zapisnik o prometni nesreči, potrdilo o zasegu predmetov)
 • Znanost (znanstveni prispevki, študije)
 • Umetnost, literatura

 

Cenik in plačilni pogoji

Okvirna cena prevoda se nanaša na eno avtorsko stran (1500 znakov brez presledkov) v izvirnem jeziku. Nisem zavezana za plačilo DDV-ja.

                Prevod 1 strani iz slovenščine v madžarščino: 15-17 EUR

                Prevod 1 strani iz madžarščine v slovenščino (z lekturo): 20-22 EUR

 • Najmanjša obračunska enota prevoda je 1 stran
 • Okvirna cena je lahko nižja ali višja odvisno od področja, roka in količine.
 • Pri naročilu navedite te podatke: ime in priimek (naziv) naročnika, naslov, ID za DDV, kontaktni podatki, željeni rok izdelave prevoda.
 • Pravnim osebam izstavim račun v angleščini po opravljeni storitvi (rok plačila je 21 dni).
 • Fizične osebe in samostojni podjetniki poravnajo svoje obveznosti po predračunu. Prevod in končni račun dobijo po plačilu predračuna.
 • Potrdilo o plačilu mi lahko pošljete po e-pošti: klara.potoczki@t-online.hu
 • Plačilo z bančnim nakazilom ali prek PayPala

                  https://www.paypal.com/si/cgi-bin/webscr?cmd=_home&locale.x=en_US

                        

Diplome

 • Spričevalo o uspešno opravljenem izpitu iz znanja slovenščine na visoki ravni (2010)                  
 • Diploma s področja strokovnega tolmačenja za makedonski jezik.(2002)
 • Diploma s področja strokovnega tolmačenja za srbski jezik in strokovnega prevajanja iz srbskega jezika in v srbski jezik.(2001)
 • Diploma na Filozofski fakulteti Univerze v Budimpešti iz madžarskega in srbohrvaškega jezika s književnostjo (1980)