Spričevalo o uspešno opravljenem izpitu iz znanja slovenščine na visoki ravni (2010)                  

Diploma s področja strokovnega tolmačenja za makedonski jezik (2002)

Diploma s področja strokovnega tolmačenja za srbski jezik in strokovnega prevajanja iz srbskega jezika in v srbski jezik (2001)

Diploma na Filozofski fakulteti Univerze v Budimpešti iz madžarskega in srbohrvaškega jezika s književnostjo (1980)