STROKOVNI PREVODI SLO-MADŽ, MADŽ-SLO (2001-2024)

Sodelovanje v izdelavi in prevajanju spletnega Velikega slovensko-madžarskega slovarja https://viri-test.cjvt.si/slovensko-madzarski/slv/

Dokumentacija volitve predsednika republike (2012, 2022), dokumentacija volitev poslancev v Državni zbor Republike Slovenije (2018, 2022)

 Preiskovalni spisi v zvezi s kaznivim dejanjem (304 str.)

 Roman Jasmina B. Freliha: Na/Pol (342 strani) 

 Navodila za uporabo naprav Hidrie korporacije (70 strani) 

 Aplikacija DarsGo sistem za težka vozila (DARS) (55 str.)

 Priročnik za stroj za izdelovanje lamel (42 str.)

 Zloženke za portal zVem (Zdravstvo - Vse na Enem Mestu) (32 str.)

 Navodila za uporabo in varno delo gozdarskih strojev Krpan (60 str.)

 Zloženke o Sloveniji (Bled, Postojnska jama, Maribor prospekt, Pohorje, Turistični zemljevid Slovenije, Terme Lendava) (150 str.)

 Informacije, sklepi in korespondenca s strankami DARS-a (60 str.)

 Splošni pogoji za izvajanje elektronskih komunikacijskih storitev za potrošnike – Si.mobil   (44 str.)                                                                                                                             Dotik življenja - Učbenik za biologijo v 9. razredu osnovne šole (156 str.)   

 Evropske volitve (glasovnica, javna objava) (18 strani)

 Spletna stran spletne trgovine Bio Farmer (54 str.)

 Medicinska dokumentacija (56 str.)   

 Zloženke o Postojnski jami (25 str.) 

 Diversey Lizing Agreemant sample (23 str.)

 Družinski zakonik (94 str.)

 Skrivnosti števil in oblik 8 - učbenik za matematiko (2 poglavji), Založba Rokus (60 str.)

 Jedilni listi slovenskih gostiln (30 str.)

 Sodbe slovenskega sodišča (45 str.)

 Svetlobna terapija s frekvenčno modulirano fotobiomodulacijo (priročnik) (38 str.)

 Javno naročilo (izvedba gradbenih del) (36 str.)

 Sklepi DURS-a (60 str.)

 Sklepi Okrožnega sodišča v Segedinu (45 str.)

 Sodbe sodišč (55 str.)

 Zavarovalniški dokumenti v zvezi s škodnim dogodkom (35 str.)

 Skrivnosti števil in oblik 7 - učbenik za matematiko, Založba Rokus (200 str.)

 Zloženka o kuhinjskih strojih KRONEN  (15 str.)

 Dokumenti v zvezi nezgodo pri delu (25 str.)

 Javno naročilo (ivedba meritev železniških prog na območju Republike Slovenije) (40 str.)

 Zgibanke o programu SVIT (državni program presajanja in zgodnjega odkrivanja

 predrakavih sprememb in raka na debelem črevesu in danki) (42 str.)

 Zloženka veterinarske opreme (8 str.)

 Analiza tržnega položaja tovarne Silkem d.o.o. (17 str.)

 Via Urbium projekt - Prospekt o Mariboru, Varaždinu i Szombathelyu (12 str.)

 Dovoljenja za promet z zdravili (21 str.)

 Turistične zgibanke o Sloveniji (70 str.)

 Zakon o cestnini (40 str.)

 Natečajna dokumentacija Telekoma Slovenije (50 str.)

 Prijavna dokumentacija za ustanovitev slovenske podružnice zavarovalnice Allianz           (15 str.)

 Glasilo koncerna Titus+Lama+Huwil  (pohištvena okovja (25 str.)

 Navodila za uporabo zdravil tovarne KRKA  (18 str.)

 Navodilo za uporabo univerzalnega mulčerja (20 str.)

 Katalog kuhinjskih aparatov KRUPS (15 str.)

 Kovaški priročnik, Priročnik za kontrolo kakovosti in navodila za varno delo (Unior d.d.)   (200 str.)

 ZAG-ovo Tehničo soglasje za gradbene proizvode, Načrt kontrole, Poročilo o kontroli   jeklenih vrvi  (45 str.)

 Prospekt garažnih vrat Normstahl (30 str.)

 Prospekti buldožerjev in bagrov LiuGong (25 str.)

 Recepti Unilever 2006 (26 str.)

 ZAG-ovo Tehnično soglasje za gradbene proizvode (5 str.)

 Navodila za varno delo (odvijalnik, ravnalnik, valjčni podajalnik – PSN d.o.o., Murska   Sobota) (55 str.)

 Spletna stran blejskih hotelov KOMPAS in LOVEC (22 str.)

 Poslovna korespondenca in pravni dokumenti (85 str.)

 Spletna stran podjetja Calcit d. o. o. (20 str.)

 Recepti RAMA (37 str.)

 Pravilnik o vsebnosti biogoriv v gorivih za pogon motornih vozil in 13. poglavje Zakona o   trošarinah (40 str.)

 Spletna stran podjetja Kenson Optical, proizvodnja optičnih nosilcev podatkov, d. o. o.,     (30 str.)

 Navodilo za uporabo žara Landmann (15 str.)

 Ali vas obravnavajo enakopravno, ne glede na vašo narodnost ali vero? Zloženka   ISCOMET (24 str.)

 (Inštitut za etnične in regionalne študije) (18 str.)

 Varnostni listi in Navodila za uporabo insekticidov in rodenticidov UNICHEM d. o. o       (200 str.)

 Mazila, tesnila industrijska pršila podjetja TKK (25 str.)

 Promocijski material Pomurskega sejma (20 str.)

 Community Trademarks (220 str.)

 Slovenske razpisne dokumentacije (40 str.) 

 Navodila za uporabo ročnih orodij Hidria Perles (70 str.)

 Sklepi Okrožnega sodišča v  Segedinu, Baji, Debrecenu, Kaposvaru, Miskolcu

 Notarske overitve in potrdila (50 str.)

 Prospekt strešnih kritin TRIMO (20 str.)

 Davčna korespondenca (60 str.)

 Pogodbe (150 str.)

 Prospekti o izdelkih Subrina (40 str.)

 Predlog zakona o zasebnem varovanju, Zakon o detektivski dejavnosti (45 str.)

 Prospekt Maribor (13 str.)

 Potrdila o davčnem rezidentstvu (640 str.)

 Navodilo o načinu izpolnjevanja pogojev za povečanje višine vložka na igralnih avtomatih   zunaj igralnic (35 str.)