СТРУЧНИ ПРЕВОДИ (SR>HU, HU>SR)

Проспект о Сомбору за инвеститоре (27 стр.) SR>HU

Решења Окружног суда у Будимпешти (45 стр.) HU>SR

Поглавља Закона о пензијском и инвалидском осигурању (30 стр.) SR>HU

Правилник о техничким нормативима за заштиту нисконапонских мрежа и припадајућих трансформаторских станица (25 стр.) SR>HU

Судске пресуде (110 стр.) HU>SR, SR>HU

Нацрт Споразума између владе Републике Србије и владе Републике Мађарске о међународном друмском транспорту путника и робе (10 стр.) SR>HU

Титлови филма Шејтанов ратник (90 стр.) SR-HU

Тужбени предлог Општинског тужилаштва у Дебрецину (5 стр.) HU>SR

Приручник за ИСДН телекомуникациони систем (33 стр.) SR>HU

Пословна кореспонденција (Ваљевопут а.д.) (30 стр.) HU>SR, SR>HU

Oснивачки акт друштва Радио Актив (14 стр.) SR>HU

Декларације вештачког ђубрива фирме Фертил доо (3 стр.) SR>HU

Купопродајни уговори (36 oldal) SR>HU

Тарифни систем за гас у Србији (23 стр.) SR>HU

Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање (26 стр.) SR>HU

Дописи и замолнице Министарста спољних послова (25 str.) SR>HU

 

 СУДСКО ТУМАЧЕЊЕ, КОНСЕКУТИВНО И СИМУЛТАНО ПРЕВОЂЕЊЕ (СРПСКИ ЈЕЗИК)

Студијско путовање црногорских судија и јавних тужиоца у Будимпешту (Правосудна академија)

T-Mobile Hungary (стручно усавршавање запослених у Одељењу за кадровске послове и људске ресурсе (HR) Телекома Црне Горе)

Посета министра за људска и мањинска права Републике Србије Уреду премијера

Конференција »НАТО и Партнерство за мир« (Центар за безбедност, Сегедин)

Сондажа јавног мњења (AC Nielsen)

Конференција Удружења новинара Мађарске

Кривични и екстрадициони поступци (Окружни суд у Будимпешти, Апелациони суд у Будимпешти)

Истражни уред Јавног тужилаштва

Мађарска академија наука

Удружење књижевника Мађарске

Овера докумената у јавнобележничкој канцеларији

Саслушање сведока у Полицијској управи Будимпешта