Сертификат о знању словеначког језика, ниво C1 (2010, Љубљана)      

            

Сведочанство o положеном испиту за судског тумача за македонски језик (2002)

Сведочанство o положеном испиту за судског тумача за српски језик (2001)

Сведочанство o положеном испиту за стручног преводиоца за српски језик (2001)

Диплома на Филолошком факултету у Будимпешти (мађарски језик и књижевност - српскохрватски језик и књижевност) (1980)