РАБОТНО ИСКУСТВО

2002–2023             Претприемачка во областа на преведувањето oд/на македонски,                                                 словенечки, српски, хрватки јазик

1984–1992             Преведување на македонска, словенечка, српска литература, студии                                           и публицистика

1978–1992             Преведување на унгарска литература на српски јазик

1982–1984             Подучување на странски студенти на унгарски јазик

ИСКУСТВО ВО ПИСМЕНО ПРЕВЕДУВАЊЕ (2002-2020 г.)

МАК-УНГ:

МАТАВ - Барање на понуда, спогодби, судски решенија, записници, дописи, деловни документации, дијалози во филмот Тајната книга

УНГ-МАК:

Предавања на семинарот Избор на статистички примероци во Државниот завод за ревизија РМ (150 страници) (унг-мак)

Организација и механизам на донесување одлуки во единици на унгарска локална самоуправа

Политичка и јавно-административна децентрализација, веб страници, писмени упатства за посебни мерки за безбедност при превозот во друмски сообраќај, решенија на Јавно обвинителство во Печуј и Сегедин, допис на царинска агенција, полициски решенија, судски решенија, годишни извештаи за работењето

 

ИСКУСТВО ВО КОНСЕКУТИВНО ТОЛКУВАЊЕ (2002-2019 г.)

Посета на македонски министер на внатрешни работи во Будимпешта 

Посета на претседател на Унгарија во Скопје (Ференц Мадл), толкување за госпоѓа Мадл

Посета на македонска министерка за надворешни работи во Будимпешта 

Посета на делегација на македонскиот Државен завод за ревизија во Будимпешта

МАТАВ (репорти со менаџмент, усовршување на информатичари)

World Learning тренинг – третирање на проблемот на невработеноста (усовршување на македонски службеници во министерства)

Екстрадициски постапки на Окружниот суд во Будимпешта, полициско сослушување

ИЛЕА (Меѓ. полициска академија во БП) – антитерористичка вежба за македонски полицајци

Снимање на рекламен филм „Корега„ (инструкции за актери)

Екстрадициски постапки на Окружниот суд од Будимпешта