HORVÁT

Predrag Matvejević: Mediteranski bravijar, v/b/z, Zagreb, 2006, 201 str.)

SZERB

Свеске - часопис за књижевност, уметност и културу (Панчево)

SZLOVÉN

(Tehniška založba Slovenije, Ljubljana, 1995, 150 strani)

  

  

 

DIALOGI - revija za kulturo in družbo (Maribor)